Administratief VVE-management

We hoeven u het belang van efficiënt VVE-beheer Amsterdam niet uit te leggen. Bij goed uitgevoerd VVE-beheer komt immers meer kijken dan het opstellen van algemene afspraken en huisregels. Op gezette tijden is het nodig om onder meer vergaderingen te beleggen of om het ledenbestand up to date te houden. Zeker als in een pand woningen van eigenaar veranderen, dan is het nodig om de nieuwe bewoners niet alleen informeel te verwelkomen, maar hen ook duidelijk te maken dat ze een woning gekocht hebben in een pand waar de bewoners gebruik kunnen maken van de diensten van een organisatie die ondersteuning biedt op het vlak van VVE-management.

 

VVE-management is minder eenvoudig dan u denkt

 

Wie voor het eerst kennismaakt met VVE-management krijgt vaak de indruk dat het in de meeste gevallen gaat over dingen die helemaal voor zich spreken. De praktijk wijst inderdaad uit dat het vaak goed gaat met het opvolgen van afspraken. Toch zijn er die momenten waarbij u als VVE wat ondersteuning kunt gebruiken bij het algemeen beheer of management van de woning. Dikwijls komt u daar als vereniging achter wanneer het niet zo goed gaat met het opvolgen van gemaakte afspraken of het registreren van inkomende en uitgaande bewoners. Mogelijk krijgt u als vereniging ook te maken met bewoners of eigenaren die hun financiële verplichtingen niet nakomen. Op zulk een moment kan administratief VVE-management een uitkomst bieden.

 

Welke taken kan het administratief VVE-management van u overnemen?

 

Bent u het overzicht kwijtgeraakt? Zijn er bewoners of eigenaars vertrokken zonder adres na te laten? Beschikt u nog niet over alle gegevens van een nieuwe eigenaar? Heeft iemand nagelaten om zijn of haar lidgeld of contributie aan de VVE te betalen? Wordt het huishoudelijk reglement met voeten getreden en vindt u niet de juiste woorden om de overtreder op een formele manier hierover aan te schrijven? Wilt u een algemene vergadering beleggen, maar heeft u geen idee hoe dit in de praktijk in zijn werk gaat? Dit zijn dingen die u het best overlaat aan de ervaren en professionele medewerkers van een bedrijf dat zich specialiseert in administratief VVE-beheer.

 

Administratief VVE-management: een overzicht

 

Tot slot geven we u graag een overzicht van de mogelijkheden die administratief VVE-management u kan bieden:

 

  • Nieuwe leden op een professionele manier verwelkomen
  • Efficiënt ledenbeheer
  • Correcte opvolging van de betaling van de jaarlijkse contributie
  • Organiseren van de jaarlijkse algemene vergadering
  • Beleggen van ledenvergaderingen bij spoedgevallen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *